Upute za aktivaciju

Upute za aktivaciju

Da biste koristili lokator umrežen sa aplikacijom, potrebno je registrirati se.
Na taj način aktivira se vaše korištenje kao i korištenje vaše SIM kartice.

Upute:

1. Napunite bateriju preko USB ili strujnog kabela. Kada zasvjetli zeleno svjetlo baterija je puna

2. Izađite na otvoreno i upalite lokator pritiskom na gumb 3 sekunde. Zasvijetliti će treperavo sva svijetla. Upute sa značenjem svakog svjetla pronađite u uputama u kutiji.Postavljanje postavki trajati će 3 minute

3. Lokator stavite u zaštitnu opremu te ga pričvrstite na ogrlicu

4. Na svoj mobitel preuzmite aplikaciju te prema uputama stvorite svoj profil i povežite ga sa lokatorom.
Preuzmite Aplikaciju

Aplikacija je kompatibilna sa uređajima koji podržavaju:

Apple iOS

Android

Windows

Internet app kompatabilna je sa stolnim računalima I pretraživačima

Top